Välkommen

Analysera

Första sidan är Vårdguiden

 1. Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?

 2. Webbplatsens målgrupp är alla från allmänheten.

 3. Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?

 4. Syftet för webbplatsen är att kunna hjälpa och informera folk om vård och kroppen.

 5. Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?

 6. Det går fort att klicka sig framåt på sidan genom alla användbara snabbkommandon.

 7. Hur används bilderna på webbplatsen?

 8. Bilderna passar in till rubrikerna och visas tydligt på webbplatsen.

 9. Hur skulle en synskadad uppleva webbplatsen?

 10. Synskadade skulle uppleva webbplatsen possitivt eftersom att det är kontraster mellan bakrundsfärg och text. Det är också en vårdsida viket betyder att den formodligen är formad så att alla ska kunna läsa den.

Andra sidan är Facebook

 1. Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
 2. Webbplatsen är anpassad för allmänheten men för en viss ålder eftersom att det är åldersgräns.

 3. Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
 4. Sidans syfte är att man ska kunna kommunicera med vänner, uppdatera sin status och kunna delta i olika evenemang.

 5. Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?
 6. På webbplasen är det enkelt att ta sig framåt, klicka på länkar och söka efter nya vänner.


 7. Hur används bilderna på webbplatsen?
 8. Bilderna underlättar då det förstärker vem eller vad man har hittat på webbplatsen. De visas tydligt och på rätt ställen.


 9. Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen?
 10. Eftersom att kontrasterna på bakrundsfärgen och texten är stor så borde synskadade kunna uppfatta det mesta på webbplatsen.


Tredje sidan är Barnkanalen

 1. Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
 2. Webbplatsen har en målgrupp för barn i alla åldrar.


 3. Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
 4. Syftet är att undehålla barn i alla åldrar. Man kan både spela och kolla på filmer.


 5. Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?
 6. Det är mycket enkelt att navigera eftersom sidan är gjord för att barn ska kunna använda sidan själva.


 7. Hur används bilderna på webbplatsen?
 8. Bilderna används bra eftersom att dem är tillämpade för barn.


 9. Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen?
 10. En synskadad skulle nog kunna se det mesta på webbplatsen då den är för barn. Dock är det mycket färger, vilket kan bli ett problem för vissa.