Välkommen

Analysera webbsidor

 1. vt.se
 2. zalando.se
 3. instagram.com
 1. vt.se
 2. Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
  Målgruppen skulle jag säga är ca 15 år och uppåt eftersom den riktar sig mest mot vuxna eftersom det är dom som läser mest nyheter
  Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
  Det är ju en nyhetssida så syftet är ju att sprida nyheter
  Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?
  Jag tycker att navigeringen är bra eftersom den tydligt visar de olika kategorierna. Det kan dock vara svårt att hitta en specifik artikel man letar efter om man inte söker, eftersom det är så många artiklar uppradade.
  Hur används bilderna på webbplatsen?
  Bilderna på webbplatsen används för att visa vem eller vad en artikel handlar om, kanske för att locka till sig läsare.
  Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen?
  Den mesta texten är skriven i ganska stora svarta bokstäver vilket är bra, men eftersom det på vissa ställen är mycket och liten text kan det ge svårigheter för synskadade.
 3. zalando.se
 4. Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
  Målgruppen är väldigt stor eftersom de har kläder för både män, kvinnor och barn. Mest skulle jag dock säga att den riktar sig mot kvinnor i ca 15-30 årsåldern.
  Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
  Syftet med webbplatsen är att sälja kläder
  Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?
  Navigeringen på sidan är mycket bra, den visar tydligt de olika kategorierna och om det är något specifikt man letar efter så kan man söka. I kategorierna kan man även filtrera för att få en ännu mer specifik kategori.
  Hur används bilderna på webbplatsen?
  Det finns väldigt många bilder på sidan och de används för att visa kläderna som sidan säljer.
  Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen?
  Eftersom sidan använder sig mycket av bilder och är det inte så mycket är läsa, men den texten som finns kanske är lite liten vilket inte är så bra för de synskadade.
 5. instagram.com
 6. Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
  Vemsomhelst kan använda webbplatsen men den används mest av folk i 13-25 årsåldern.
  Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
  Folk använder sig av sidan för att lägga upp bilder.
  Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?
  Navigeringen är mycket logisk och har en mycket bra sökfunktion.
  Hur används bilderna på webbplatsen?
  Själva syftet med sidan är bilderna så de är mycket viktiga.
  Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen?
  Jag tror att sidan är bra för synskadade eftersom bilderna är stora och det är inte så mycket text som man behöver läsa, dock är ganska mycket av texten grå vilket kan bara ett prole