Hej, en testsida för PHP

Välkommen Otto
Otto Wahlin är 19 år gammal
Du deltar i kursen: Indval - webbutveckling

Operatorer

Summan av talen: 4 + 8 = 12

Modulus:
Om 0 = talet jämnt delbart: 0

Tal 1 är mindre än tal 2