Välkommen

Analysera

  1. Expressen.se

Expressen.se

Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
Expressen.se är en nyhets sida vars målgrupp är folk som vill hålla sig upptaterade med nyheter.
Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
Expressen.se verkar vara ett digitalt alternativ till fysiska pappers tidningar.
Hur logiskt tycker du att navigera på webbplatsen är?
Jag har inga svårgiheter att navigera på sidan. Rubrikerna är tydliga och det finns flikar man kan gå inte på om man vill läs om något specielt ämne exemepelvis sport eller debatt.
Hur används bilderna på webbplatsen?
Bilderna på Expressen.se används tillsammans med rurikerna till artiklarna. Det förekommer även bilder i artiklarna.
Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen.
Sidan har tydlig text och rubriker. Artiklarna är skrivna med svart text mot en vit bakgrund så texten syns tydligt. Det som kan vara jobbigt om man har en synskada är att texten kan vara lite liten på vissa stället. Sidan kan även upplevas som lite stökig vilket kan bli extra jobbigt.