Hej, en testsida

Välkommen Gustav
Gustav Dolk är 18 år gammal
Du deltar i kursen: Indval - webbutveckling

Operatorer

Summan av talen: 2 + 6 = 8

Modulus:
Om 0 = talet jämnt delbart: 0

Villkoret är sant

Form-data

Talen är lika
Tal 1:

Tal 2: