Gustav Dolk

Nutid

Jag går fortfarande kvar på Västerviks Gymnasium, däremot är det mitt sista år på denna skola och tankarna börjar krypa fram om framtiden.