Välkommen till Theos andra design

Analys av Wikipedia.org

Vilken målgrupp verkar webbplatsen ha?
Webbplatsen verkar ha en väldigt bred målgrupp, med tanke på att det är en encyklopedi. Det vill säga ett uppslagsverk och alla som söker information kan vända sig dit.
Vilket syfte, vilken funktion verkar webbplatsen ha?
Wikipedia är till för att snabbt och enkelt kunna söka och finna vetenskaplig information om det man vill.
Hur logisk tycker du att navigeringen på webbplatsen är, lätt att ta sig framåt på de olika sidorna, lätt att hitta det man eventuellt söker?
Jag tycker att navigeringen är väldigt logisk och simpel. Det finns en stor och tydlig sökruta samt en meny på vänster sida av webbplatsen så fort man har sökt på något. Det finns även ett alternativ där man kan ändra språket på hela webbplatsen. Däremot hittar jag inte vart deras support är på förstasidan av wikipedia.
Hur används bilderna på webplatsen?
Bilderna som finns på webbplatsen är där för att tydliggöra det som står i texter, eller också för att hjälpa läsaren att navigera rätt.
Hur skulle en synskadad uppfatta webbplatsen
Jag tror att en synskadad skulle uppfatta wikipedia och det som står där väldigt bra. Eftersom det är svart text på vit bakgrund. Däremot kanske det är svårt för vissa att uppfatta den blåa färgen på vissa nyckelord, men jag vet inte, jag är inte synskadad.