Landvetter

Göteborg Landvetter Airport är en stor arbetsplats som totalt sysselsätter cirka 4 000 personer fördelat på ett hundratal företag. På flygplatsen finns ett utbud av omkring 90 direktlinjer varav ett 50-tal är reguljära och resten charter. Med linjer från Teheran till London och från Luleå till Las Palmas täcks tre världsdelar och ett tjugotal länder. Utöver direktlinjerna finns även många charterdestinationer. Totalt passerar närmare sju miljoner passagerare flygplatsens dörrar varje år, där cirka 75 procent kommer från utrikesflyget. Med läge mitt i Skandinavien, mellan Oslo-Köpenhamn-Stockholm, är Göteborg Landvetter Airport en frakthub för interkontinental frakt och målet är att öka fraktfrekvenserna ytterligare framöver. På sikt ska verksamhet breddas för att i framtiden bli ett centrum för resor i hela regionen, där kompletterande transportslag möts på flygplatsen.

Vart ligger flygplatsen och hur tar jag mig hit?


Landvetterbanan
Västra Stambanan är vår viktigaste järnväg, hårt trafikerad och känslig för trafikstörningar. Om regionen ska klara av att ta emot dagens trafikflöde och ta höjd för framtida expansion måste det till åtgärder. Västra Götalandsregionen är helt beroende av att infrastrukturen fungerar. Den planerade Götalandsbanan från Göteborg till Stockholm via Borås och Landvetter Airport kommer inte att stå klar på många år och flaskhalsen på stambanan mellan Alingsås och Göteborg behöver lösas snabbt. Här presenteras ett förslag på lösning som går att realisera kostnadseffektivt och snabbt och som på flera sätt stärker hela Västra Götaland:

Parkering

Långtidsparkering
Förboka plats på Swedavias prisvärda långtidsparkeringar. Härifrån tar du kostnadsfri buss till och från flygplatsens alla terminaler dygnet runt. Checka in redan på långtidsparkeringen för att spara tid i terminalen. Incheckningsautomaterna hittar du i vänthallen.
Express utomhus
Express utomhus är en bekväm och prisvärd lösning för dig som vill parkera utomhus i direkt anslutning till terminal. Förboka din parkering idag för garanterad plats.
Express inomhus
Express inomhus är en bekväm lösning för dig som vill parkera inomhus i direkt anslutning till terminal. Förboka din parkering idag för garanterad plats.
Premium
Parkera bekvämt i SkyCitys varmgarage i direkt anslutning till termina.

Överig information