Välkommen

Analysera sidor

1. Blocket
2. Facebook
3. Norrköpings Tidningen

Blocket

[tillbaka] Blocket är en säljarsida som riktar sig till personer över 18 år eftersom man inte får genomföra köp innan denna ålder. Webbplatsen är till för att man skall kunna nå ut med att man säljer saker, en slags bytehandels plats.Blocket har designat sin sida så att du kan filtrera till just exakt det du söker och du hittar alltid dit du vill. Bilderna på webbplatsen används för att visa vad man säljer och locka kunder att köpa ens produkt. En synskada person skulle uppfatta sidan som enkel eftersom det är stora färgskillnader med relativt stor text.
[Toppen]

Facebook

Facebook är en komunikations sida med massor av folk som vill berätta vad de gör i sin vardag. Sidan finns tillgänglig för personer över 13 år. Navigeringen på denna sida är lite speciell. Man kastas fram mellan olika länkade saker såfort man tycker på något ett företag lägger ut. Bilderna på denna sida används för att visa vad man gör i sin vardag eller för företag att reklamisera sitt företag.En synskada hade inte upplevt denna sida som svår att läsa eftersom den har olika färger och tydliga färgskillnader..


[Toppen]

NT

NT är en informationssida. Sida riktar sig till personer som är läskunniga. Sidans funktion är att informera personer om vad som händer i värden. Jag upplever att det är svårt att hitta gamla tidningsartiklar eftersom det finns en hel del reklam på sidan. Bilderna här är bilder som relaterar till texterna. Bilderna visar och ger en bättre förståelse för vad som hänt. En synskadad person skulle uppleva denna sida som lättläslig.